Top medim of SLovak Industry
googlePR.sk - PageRank zadarmo
ALARM almanach
ALARM security magazin
TOOP a Móda almanach
OFFICE & computer almanach
ENVIRO ECOLOGY almanach
HOTELIER almanach
profesia kariera praca
profesia kariera praca

 Ponúkame spoluprácu pre:  

*všestranného grafika na PC so živnostenským listom.

- Indesign, corel, photoshop ...

Kontakt: 0905 326684

* spolupracovníka - novinára

na tvorbu a spracovanie komerčných (PR)článkov pre naších klientov z celej SR

**************************************

* Prijmeme  spolupracovníka

- manažér reklamnej inzercie - obchodný zástupca,

                            v Bratislave 

Predpoklady:

minimálne stredoškolské vzdelanie, príjemný vzhľad a vystupovanie, časová nezávislosť, organizačné schopnosti, schopnosť jednať s ľuďmi na rôzných úrovniach riadenia, ovládanie obchodných zručností, živnostenský list.

Ponúkame:

zaujímavú samostatnú prácu, ktorej pracovnú dobu si stanovujete sami v spoločnosti už viac ako 10 rokov pôsobiacej na Slovenskom trhu,  vybudovanú klientelu (databázou klientov) a progresívne odmeňovanie - provízny systém - osobná dohoda.

-spolupracovníkom zabezpečujeme školenia, inštruktáže a ostatné náležitosti potrebné k výkonu práce v našej réžii.

Žiadosť a profesijný životopis zašlite na našu adresu : viď. kontakt

skúste to v našom obchodnom tíme 

 

                          

 


[1] Počet produktov na stránke:
 Copyright 2006 INFODOM INFODOM.SK ALMANACH.SK Truelite Co.