Top medim of SLovak Industry
googlePR.sk - PageRank zadarmo
ALARM almanach
ALARM security magazin
TOOP a Móda almanach
... konfekcia a pletené odevy
... kusový textil
... športové odevy
... metrový textil
... textilná galantéria a doplnky
... bytový textil a koberce
... čalúnnictvo
...textilná a odevná technika, lechnológie a servis
... materiály a komponenty pre výrobu vlákien a textílii
... koža a kožušiny
... kožená galantéria a doplnky
... obuv
... športová obuv a doplnky
... obuvnícka a kožiarska technika, technológie a servis
... obuvnícke a kožiarske materiály
... zariadenia dielní, predajní a výkladov
... módne salóny, krajčírstva
... priemyselné vyšívanie
... navrhové štúdia
... módne agentúry
... organizátori výstav a kontraktov
OFFICE & computer almanach
ENVIRO ECOLOGY almanach
HOTELIER almanach
profesia kariera praca
TOOP a Móda almanach

 TOOP a MódaTOOP a Móda almanach

Exkluzívna ročenka textilného, odevného, obuvníckeho a kožiarskeho priemyslu na Slovensku.

Je odborná publikácia, ktorá poskytuje aktuálne informácie o podnikateľských subjektoch z oblasti výroby a obchodu v textilnej, odevnej, kožiarskej a obuvníckej oblasti na Slovensku. Je doplnená informáciami o akreditovaných skúšobniach textilných a kožiarskych výrobkov a materiálov, o značkách a symboloch, ktorými sú povinne označované materiály a výrobky a informáciami zo Slovenskej obchodnej inšpekcie. V jednotlivých kapitolách publikujeme odborné články.

TOOP a Móda almanach je vydávaný v náklade do 10 000 kusov a je bezplatne zasielaný všetkým subjektom o ktorých vieme, že aktívne podnikajú v oblasti textilného, odevného, obuvníckeho a kožiarskeho priemyslu a obchodu. Ďalšia distribúcia je realizovaná prostredníctvom výstav a kontraktačných podujatí.

TOOP a Móda almanach umožňuje prezentovaným firmám, aby boli so svojou ponukou neustále "na očiach" počas celého roka. Veľkou výhodou je, že ponúkané výrobky a služby oslovia klienta práve vtedy, keď to potrebuje a uvedené informácie sám vyhľadáva. Prezentácia firmy v tejto ročenke je ideálny a vítaný doplnok k obchodným stratégiam Vašej firmy. 

Z obsahu:
- Konfekcia a pletené odevy
- Športové odevy a doplnky
- Kusový textil
- Metrový textil
- Textilná galantéria a doplnky
- Bytový textil
- Textilná a odevná technika, technológie a servis
- Materiály a komponenty pre výrobu vlákien a textílií
- Koža a kožušiny
- Kožená galantéria a doplnky
- Obuv
- Športová obuv a doplnky
- Obuvnícka a kožiarska technika, technológie a servis
- Zariadenia dielní, predajní a výkladov
- Módne salóny
- Krajčírske dielne
- Priemyselné vyšívanie
- Návrhové štúdia
- Módne agentúry
- Organizátori výstav a kontraktov
- Certifikácie a normy


[1] Počet produktov na stránke:
 Copyright 2006 INFODOM INFODOM.SK ALMANACH.SK Truelite Co.