Top medim of SLovak Industry
googlePR.sk - PageRank zadarmo
ALARM almanach
ALARM security magazin
... z obsahu č. 1/09
... z obsahu č. 2/09
... z obsahu č. 3/09
... z obsahu č. 4/09
::: z obsahu č. 1/10
::: z obsahu č. 2/10
::: z obsahu č. 3/10
::: z obsahu č. 4/10
TOOP a Móda almanach
OFFICE & computer almanach
ENVIRO ECOLOGY almanach
HOTELIER almanach
profesia kariera praca
ALARM security magazin

ALARM security magazin


The quarterly "ALARM magazín" presents relevant facts about the security industry in the Slovak Republic. The aim is to inform about companies offering security services and about means for the protection of property and persons. This magazine contributes to security education and crime prevention.

ALARM security magazín je štvrťročník zameraný na významné skutočnosti v oblasti bezpečnostného priemyslu na Slovensku. Cieľom je zároveň výrazne prezentovať bezpečnostné služby a prostriedky na ochranu majetku a osôb. Podporuje bezpečnostné vzdelávanie a prevenciu kriminality.

Časopis ALARM security magazín si získava stále viacej stálych čitateľov. Poskytuje laickej, ale aj odbornej verejnosti široké spektrum informácií o možnostiach a spôsoboch ochrany a zabezpečenia. Prestavuje bezpečnostné a zabezpečovacie zariadenia a služby, novinky, a informuje o možnostiach ich využitia v praxi.
V tejto súvislosti poskytujeme priestor na prezentáciu prednostne firmám a spoločnostiam zaoberajúcim sa výrobou a predajom mechanických a elektronických zabezpečovacích zariadení, zabezpečenia pre motorové vozidlá, hasičskej a záchranárskej techniky, protipožiarnych prostriedkov a zariadení, súkromným bezpečnostným službám, firmám dodávajúcim zbrane a strelivo, detektívnym službám, dodávateľom prostriedkov pre osobnú ochranu, pre špeciálne služby, informačnú bezpečnosť, ale aj poisťovacím spoločnostiam a pod.

ALARM security magazín prináša zaujímavosti o bezpečnostných zložkách v štátnom aj súkromnom sektore, informácie o platnej legislatíve súvisiacej s ochranou majetku a osôb.
Čitatelia sa dozvedia o svojich právach a povinnostiach pri ochrane vlastného majetku či osoby.
Odborníci poradia, ako sa účinne chrániť pred zlodejmi. Ponúkneme pohľad na praktickú streľbu, adrenalínové či bojové športy. Odborníci na poisťovníctvo predstavia poistenie ako efektívnu možnosť eliminácie škody, keď už všetky ostatné zabezpečenia boli prekonané.
Pripravujeme redakčné testy jednotlivých zabezpečovacích zariadení ponúkaných na slovenskom trhu. Profesionálne firmy predstavia svoje výrobky a služby.

ALARM security magazín je štvrťročník, dodávaný do celoslovenskej siete novinových stánkov spoločnosti Mediaprint - Kapa, Magnet Press Slovakia a súkromným distribútorom. Ďalšími čitateľmi sú predplatitelia z oblasti inštitúcií štátnej správy, organizácií bankovej a finančnej sféry, významných podnikov najmä energetického a bezpečnostného priemyslu a zložkám služieb záchrany a pomoci, polície aj armády SR.
Na príprave spolupracujú odborníci s MV SR, MS SR, Prezídia policajného zboru SR, Kriminalistického expertízneho ústavu PZ, Policajnej akadémie, ŽU fakulty bezpečnostného manažmentu, odborníci na oblasť požiarnej ochrany, ako aj jednotliví experti z rôznych oblastí komerčnej bezpečnosti, poisťovníctva a ochrany majetku a osôb pôsobiaci v hospodárskej sfére SR.

Predplatné si objednajte na adrese redakcie:
INFODOM, spol. s r.o.
Ľubovnianska 5
851 07 Bratislava
e-mail:
info@infodom.sk, infodom@petrzalka.net
Fax/tel: 02/63533141


[1] Počet produktov na stránke:
 Copyright 2006 INFODOM INFODOM.SK ALMANACH.SK Truelite Co.