Top medim of SLovak Industry
googlePR.sk - PageRank zadarmo
ALARM almanach
... integrované bezpečnostné systémy
... mechanické zabezpečovacie systémy
... elektronické zabezpečovacie systémy - a prístupové systémy
... kamerové systémy, CCTV
... zabezpečovacie zariad. pre dopravné systémy a objekty
... zabezpečovacie zariadenia pre motorové vozidlá
... súkromné bezpečnostné služby
... zbrane, strelivo, vecné bezpečnostné prostriedky
... uniformy, výstroj a doplnky
... požiarná ochrana
... ochrana dát a informácií
... špeciálna technika
... telekomunikačná technika a prenosové zariadenia
... záchranárska technika a vybavenie
... bezpečnosť pri práci, osobné ochranné pracovné prostriedky
... vzdelávanie a školenia
... štrukturované kabeláže
... riadiace systémy budov-Building automation syst.
... zdroje energie
... správa budov a objektov-facility management
... meranie, riadenie a regulácia
... projektová príprava
... realizácia - montáž - servis
... silnoprúdové inštalácie a zariadenia
... vykurovanie, vetranie, klimatizácia
... ozvučovacia a video technika
... komunikačné systémy
... profesijne organizácie
... osvetľovacia technika
... zatieňovacia technika
... výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky
ALARM security magazin
TOOP a Móda almanach
OFFICE & computer almanach
ENVIRO ECOLOGY almanach
HOTELIER almanach
profesia kariera praca
ALARM almanach
 

ALARM almanach 
Oficiálny slovenský almanach informácií o dodávateľoch prostriedkov a služieb na ochranu majetku a osôb.


   Je to publikácia, ktorá obsahuje informácie o viac než tisíc subjektoch pôsobiacich v bezpečnostnom priemysle Slovenska. Problematika ochrany majetku a osôb je v tejto publikácii rozčlenená do jednotlivých kapitol z hľadiska jednotlivých druhov odbornej špecializácie, vhodne doplnená príslušnými zákonmi, normami a informáciami o inštitúciách pôsobiacich v danej oblasti, ďalej obsahuje zoznam profesijných organizácii, združení a asociácií. Jednotlivé oblasti sú uvedené príhovorom odborníka z danej oblasti s fotografiou, menom a miestom profesionálneho pôsobenia.
   Pre základný prehľad a vzdelanie pracovníkov zodpovedných za ochranu majetku a osôb v jednotlivých hospodárskych subjektoch na Slovenku sú v almanachu publikované vzdelávacie texty s tematikou Riadenie bezpečnostných rizík chránených objektov (Risk security management)

Z obsahu:

- Riadenie bezpečnostných rizík chránených objektov
- Ochrana objektov
- Mechanické zabezpečovacie systémy
- Elektronické zabezpečovacie systémy
- Zabezpečovacie zariadenia pre motorové vozidlá
- Súkromné bezpečnostné služby
- Požiarna ochrana
- Ochrana proti účinkom technologických havárií
- Bezpečnosť práce, osobné ochranné pracovné prostriedky
- Ochrana dát a informácií
- Telekomunikačná technika a prenosové zariadenia
- Projektová činnosť
- Poisťovacie spoločnosti
- Sprievodca právnymi predpismi a normami
- Pracoviská služby ochrany objektov PZ
- Prehľadný register - triedenie podľa krajov, v krajoch podľa abecedného poriadku, s vyznačením čísla strany a vyznačením všetkých činností ktorými sa podnikateľský subjekt zaoberá

 

 
Spoločnosť: .[1] Počet produktov na stránke:
 Copyright 2006 INFODOM INFODOM.SK ALMANACH.SK Truelite Co.