Top medim of SLovak Industry
googlePR.sk - PageRank zadarmo
ALARM almanach
ALARM security magazin
TOOP a Móda almanach
OFFICE & computer almanach
ENVIRO ECOLOGY almanach
HOTELIER almanach
profesia kariera praca
Aktuality

Odkazy:

Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok
Utorok, 17 Január 2012 11:39

*

Zákon o strelných zbraniach a strelive

24. marca 2010 bol uverejnením v Zbierke zákonov vyhlásený zákon č. 92/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Účinnosť novela nadobudla dňa 28. júla 2010.

popis a vysvetlenie novelizovaných častí zákona nájdete uverejnený v bezpečnostnom časopise   ALARM securtiy magazín č. 3/2010

*

Vyhľadávanie SBS-iek a preukazov odbornej spôsobilosti v SBS 

*

Zákon o súkromnej bezpečnosti z 3.12.2009 

*

Technické zabezpečovacie a mechanické zábranné prostriedky certifikované podľa zákona č. 241/2001 Z.Z. a č. 215/2004 Z.Z.

 Copyright 2006 INFODOM INFODOM.SK ALMANACH.SK Truelite Co.